Pärnu Majandusühistu kordusüldkoosoleku teade        

PÄRNU MAJANDUSÜHISTU (edaspidi PMÜ) LIIKMETE KORDUSÜLDKOOSOLEK TOIMUB 04.06.2022.a. KELL 11.00 PÄRNU LINNAVOLIKOGU SAALIS, NIKOLAI 3, PÄRNU ALLJÄRGNEVA PÄEVAKORRAGA:

  1. PMÜ 2021.a. majandusaasta aruande ja kasumijaotuse ettepaneku kinnitamine.
  2. PMÜ 2021.a. nõukogu aruanne.
  3. PMÜ nõukogu valimine.
  4. PMÜ nõukogu liikmete töötasu kinnitamine.

Koosolekule registreerimine koosoleku toimumispäeval alates kell 10.30 koosoleku toimumiskohas. Kaasa võtta isikut tõendav dokument.

PMÜ 2021.a. majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda PMÜ kontoris Riia mnt. 18, Pärnu linn.

 

Pärnu Majandusühistu nõukogu ja juhatus