Pärnu Majandusühistu kordusüldkoosoleku teade                    

PÄRNU MAJANDUSÜHISTU (edaspidi PMÜ) LIIKMETE KORDUSÜLDKOOSOLEK TOIMUB 08.06.2024.a. KELL 12.00 PÄRNU LINNAVOLIKOGU SAALIS, NIKOLAI 3, PÄRNU ALLJÄRGNEVA PÄEVAKORRAGA: 

  1. PMÜ 2023.a. majandusaasta aruande ja kasumijaotuse ettepaneku kinnitamine.
  2. PMÜ 2023.a. nõukogu aruanne.

Koosolekule registreerimine koosoleku toimumispäeval alates kell 11.30 koosoleku toimumiskohas. Kaasa võtta isikut tõendav dokument.

PMÜ 2023.a. majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda PMÜ kontoris Riia mnt. 18, Pärnu linn.

Pärnu Majandusühistu nõukogu ja juhatus