NB! PÄRNU MAJANDUSÜHISTU KORDUS ÜLDKOOSOLEKU TEADE

 

PÄRNU MAJANDUSÜHISTU (edaspidi PMÜ) LIIKMETE KORDUSÜLDKOOSOLEK TOIMUB 26.05.2018.a. KELL 11.00 PÄRNU LINNAVOLIKOGU SAALIS, NIKOLAI 3, PÄRNU ALLJÄRGNEVA PÄEVAKORRAGA:

  1. PMÜ 2017.a. majandusaasta aruande kinnitamine.
  2. PMÜ 2017.a. Nõukogu aruanne.
  3. PMÜ 2017.a. kasumi jaotamine.

 

Koosolekule registreerimine koosoleku toimumispäeval alates kell 10.30 koosoleku toimumiskohas. Kaasa võtta isikut tõendav dokument.

PMÜ 2017.a. majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda PMÜ kontoris Riia mnt. 18, Pärnu linn.

 

                               Pärnu Majandusühistu nõukogu ja juhatus