PÄRNU MAJANDUSÜHISTU ÜLDKOOSOLEKU TEADE 05.mai 2018

PÄRNU MAJANDUSÜHISTU (edaspidi PMÜ) LIIKMETE ÜLDKOOSOLEK TOIMUB 05.05.2018.a. KELL 10.00 PÄRNU LINNAVOLIKOGU SAALIS, NIKOLAI 3, PÄRNU ALLJÄRGNEVA PÄEVAKORRAGA:

  1. PMÜ 2017.a. majandusaasta aruande kinnitamine.
  2. PMÜ 2017.a. Nõukogu aruanne.
  3. PMÜ 2017.a. kasumi jaotamine.

Koosolekule registreerimine koosoleku toimumispäeval alates kell 9.30 koosoleku toimumiskohas. Kaasa võtta isikut tõendav dokument.

PMÜ 2017.a. majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda PMÜ kontoris Riia mnt. 18, Pärnu linn.

 

Pärnu Majandusühistu nõukogu ja juhatus