Pärnu Majandusühistu üldkoosoleku teade

PÄRNU MAJANDUSÜHISTU (edaspidi PMÜ) LIIKMETE ÜLDKOOSOLEK TOIMUB 11.06.2023.a. KELL 12.00 PÄRNU LINNAVOLIKOGU SAALIS, NIKOLAI 3, PÄRNU ALLJÄRGNEVA PÄEVAKORRAGA: 

  • PMÜ 2022.a. majandusaasta aruande ja kasumijaotuse ettepaneku kinnitamine.
  • PMÜ 2022.a. nõukogu aruanne.

Koosolekule registreerimine koosoleku toimumispäeval alates kell 11.30 koosoleku toimumiskohas. Kaasa võtta isikut tõendav dokument.

PMÜ 2022.a. majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda PMÜ kontoris Riia mnt. 18, Pärnu linn.

 

Pärnu Majandusühistu nõukogu ja juhatus