PÄRNU MAJANDUSÜHISTU ÜLDKOOSOLEKU TEADE 19.11.2016

Pärnu Majandusühistu (edaspidi PMÜ) liikmete üldkoosolek toimub 19. novembril 2016.a. kell 13.00 Pärnu Linnavolikogu saalis, Nikolai 3, Pärnu linn alljärgneva päevakorraga:

  1. Informatsioon PMÜ 2016.a. 9 kuu majandustulemustest.
  2. PMÜ põhikirja vastuvõtmine.
  3. PMÜ osakapitali suurendamine fondiemissiooni teel (eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt).
  4. PMÜ nõukogu valimine.

Koosolekule registreerimine koosoleku toimumispäeval alates kell 12.30 koosoleku toimumiskohas. Kaasa võtta isikut tõendav dokument.

PMÜ põhikirja projektiga on võimalik tutvuda PMÜ kodulehel https://www.parnumy.ee; PMÜ kontoris Riia mnt. 18, Pärnu linn ja PMÜ kauplustes.

PMÜ põhikirja projekt on läbi vaadatud PMÜ volinike koosolekul 03.06.2016.a.

 

Pärnu Majandusühistu nõukogu ja juhatus