PÄRNU MAJANDUSÜHISTU KORDUSÜLDKOOSOLEKU TEADE

PÄRNU MAJANDUSÜHISTU (edaspidi PMÜ) LIIKMETE KORDUSÜLDKOOSOLEK TOIMUB 25.07.2020.a. KELL 11.00 PÄRNU LINNAVOLIKOGU SAALIS, NIKOLAI 3, PÄRNU ALLJÄRGNEVA PÄEVAKORRAGA: 

  1. PMÜ 2019.a. majandusaasta aruande ja kasumijaotuse ettepaneku kinnitamine.
  2. PMÜ 2019.a. nõukogu aruanne.

Koosolekule registreerimine koosoleku toimumispäeval alates kell 10.30 koosoleku toimumiskohas. Kaasa võtta isikut tõendav dokument.

PMÜ 2019.a. majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda PMÜ kontoris Riia mnt. 18, Pärnu linn

Pärnu Majandusühistu nõukogu ja juhatus