PÄRNU MAJANDUSÜHISTU ÜLDKOOSOLEKU TEADE

PÄRNU MAJANDUSÜHISTU (edaspidi PMÜ) LIIKMETE ÜLDKOOSOLEK TOIMUB 04.06.2021.a. KELL 17.00 PÄRNU LINNAVOLIKOGU SAALIS, NIKOLAI 3, PÄRNU ALLJÄRGNEVA PÄEVAKORRAGA:

1. PMÜ 2020.a. majandusaasta aruande ja kasumijaotuse ettepaneku kinnitamine.

2. PMÜ 2020.a. nõukogu aruanne.

Koosolekule registreerimine koosoleku toimumispäeval alates kell 16.30 koosoleku toimumiskohas. Kaasa võtta isikut tõendav dokument.

PMÜ 2020.a. majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda PMÜ kontoris Riia mnt. 18, Pärnu linn.

Pärnu Majandusühistu nõukogu ja juhatus