ÜLDKOOSOLEKU TEADE 30.06.2020

PÄRNU MAJANDUSÜHISTU (edaspidi PMÜ) LIIKMETE ÜLDKOOSOLEK TOIMUB 07.07.2020.a. KELL 17.00 PÄRNU LINNAVOLIKOGU SAALIS, NIKOLAI 3, PÄRNU ALLJÄRGNEVA PÄEVAKORRAGA: 

  1. PMÜ 2019.a. majandusaasta aruande ja kasumijaotuse ettepaneku kinnitamine.
  2. PMÜ 2019.a. nõukogu aruanne.

Koosolekule registreerimine koosoleku toimumispäeval alates kell 16.30 koosoleku toimumiskohas. Kaasa võtta isikut tõendav dokument.

PMÜ 2019.a. majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda PMÜ kontoris Riia mnt. 18, Pärnu linn

Pärnu Majandusühistu nõukogu ja juhatus