PÄRNU MAJANDUSÜHISTU KORDUSÜLDKOOSOLEKU TEADE

PÄRNU MAJANDUSÜHISTU (edaspidi PMÜ) LIIKMETE KORDUSÜLDKOOSOLEK TOIMUB 22.06.2019.a. KELL 11.00 PÄRNU LINNAVOLIKOGU SAALIS, NIKOLAI 3, PÄRNU ALLJÄRGNEVA PÄEVAKORRAGA: 

  1. PMÜ liikmete avaldused üldkoosolekule.
  2. PMÜ 2018.a. majandusaasta aruande kinnitamine.
  3. PMÜ 2018.a. nõukogu aruanne.
  4. PMÜ 2018.a. kasumi jaotamine.
  5. PMÜ nõukogu liikmete tasu kinnitamine.

Koosolekule registreerimine koosoleku toimumispäeval alates kell 10.30 koosoleku toimumiskohas. Kaasa võtta isikut tõendav dokument.

PMÜ 2018.a. majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda PMÜ kontoris Riia mnt. 18, Pärnu linn.

                               Pärnu Majandusühistu nõukogu ja juhatus