PÄRNU MAJANDUSÜHISTU ÜLDKOOSOLEKU TEADE 02. juuli 2017

Pärnu Majandusühistu (edaspidi PMÜ) liikmete üldkoosoleku korduskoosolek toimub 02. juuli 2017.a. kell 13.00 Pärnu Linnavolikogu saalis, Nikolai 3, Pärnu linn alljärgneva päevakorraga:

  1. PMÜ 2016.a. majandusaasta aruande kinnitamine.
  2. PMÜ 2016.a. Nõukogu aruanne.
  3. PMÜ Juhatuse ja PMÜ Nõukogu tegevusele hinnangu andmine.
  4. PMÜ 2016.a. kasumi jaotamine.
  5. PMÜ põhikirja vastuvõtmine.
  6. PMÜ nõukogu valimine.
  7. PMÜ nõukogu liikmete töötasu kinnitamine.

Koosolekule registreerimine koosoleku toimumispäeval alates kell 12.30 koosoleku toimumiskohas. Kaasa võtta isikut tõendav dokument.

PMÜ 2016.a. majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda PMÜ kontoris Riia mnt. 18, Pärnu linn.

PMÜ põhikirja projektiga on võimalik tutvuda: PMÜ kodulehel https://www.parnumy.ee; PMÜ kontoris Riia mnt. 18, Pärnu linn ja PMÜ kauplustes.

 

Pärnu Majandusühistu nõukogu ja juhatus